SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Công khai tài chính

Ngày thông báo: 11-10-2022

Ngày 11 tháng 10 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 772/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Xem toàn văn Quyết định tại đây


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351