SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ Công khai tài chính

Ngày thông báo: 10-01-2022

Ngày 07 tháng 01 năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 05/QĐ-SKHCN về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022

Xem toàn văn Quyết định tại đây

 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353