SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Công khai danh mục nhiệm vụ nghiệm thu không sử dụng ngân sách Nhà nước đã được cấp Giấy chứng nhận Chung

Ngày thông báo: 02-12-2022

Sở Khoa học và Công nghệ công khai danh mục nhiệm vụ nghiệm thu không sử dụng ngân sách Nhà nước đã được cấp Giấy chứng nhận như sau:

Tên nhiệm vụ

Tổ chức/cá nhân đề nghị

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Cá nhân tham gia

Thông tin liên hệ

Nội dung đề nghị

Lĩnh vực theo Bộ

Lĩnh vực theo Chương trình địa phương

Ngành

Thời gian thực hiện

Giấy chứng nhận (Số ngày cấp

Danh mục sản phẩm công nhận

Kinh phí đề xuất ban đầu

Địa chỉ

Số điện thoại

Email

Tên sản phẩm

Thông tin sản phẩm

 

Tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều trị, các yếu tố liên quan và các phương pháp can thiệp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1

Bệnh viện Nhi đồng 1

BS Trương Hữu Khanh

BSCK2. Dư Tuấn Quy

341 Sư Vạn Hạnh, phường 10, Quận 10, TP.HCM

(028) 3927 1119 

bvnhidong
@nhidong.org.vn

Đánh giá

Khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ

Khoa học Y, Dược và sức khỏe

12 tháng

3858/GXNĐGTĐ-SKHCN
28/11/2022

Tỉ lệ tuân thủ phác đồ điều trị, các yếu tố liên quan và các phương pháp can thiệp ở trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại phòng khám ngoại trú Bệnh viện Nhi đồng 1

- Cung cấp thông tin về sự tuân thủ phác đồ điều trị ARV ở bệnh nhi khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Nhi đồng 1 và các yếu tố liên quan để tiến hành các bước can thiệp.
- Giúp giảm tỉ lệ bệnh nhân từ bỏ điều trị và nâng cao hiệu quả điều trị ARV, cũng như gián tiếp giảm tỉ lệ người nhiễm trong cộng đồng.
- Giúp nhà quản lý xây dựng các chương trình tư vấn, truyền thông, chăm sóc và quản lý trẻ nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng hiệu quả hơn.

 

Thẩm định

Mô hình can thiệp tư vấn, truyền thông, chăm sóc và quản lý trẻ nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng

Cải thiện hiệu quả điều trị, giảm chi phí điều trị, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhi nhiễm HIV/AIDS, từ đó giảm gánh nặng về kinh tế - xã hội do căn bệnh này gây ra

 

Quy trình xử lý bùn thải bằng công nghệ ủ hiếu khí sản xuất nguyên liệu hữu cơ và giá thể trồng cây.

Công ty TNHH CNSH Sài Gòn Xanh

TS. Trương Phước Thiên Hoàng

1. Lê Châu Bào
2. Nguyễn Ngọc Xuân Thanh
3. Đoàn Anh Bằng

127 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM

(028)39971869

 

Đánh giá

Khoa học Kỹ thuật

Nghiên cứu phát triển, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

12 tháng

3878/2022/XNKQKHCN
29/11/2022

- Quy trình xử lý của bùn nhà máy xử lý nước thải bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Quy trình xử lý của bùn duy tu bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Quy trình xử lý của bùn kênh rạch bằng công nghệ ủ hiếu khí

- Thiết lập quy trình xử lý, tái chế bùn thải thành các sản phẩm là  nguyên liệu hữu cơ và giá thể trồng cây phục vụ cho nông nghiệp.
- Tỷ lệ C/N đầu vào tối ưu khối ủ ban đầu của bùn từ nhà máy xử lý nước thải 30-40, bùn duy tu cống rãnh (đã qua xử lý sơ bộ) là 20-30 và bùn kênh rạch  (đã qua xử lý sơ bộ) là 20-30.
- Thời gian ủ của ba loại bùn tối ưu nhất trong thời gian là 35 - 50 ngày, với 10 ngày trong nhà cấp khí, tần suất đảo là 1 ngày/lần; và 25 - 40 ngày ngoài trời ủ chín ngoài trời, tần suất đảo là 2 ngày/lần.

 

 

Nguyên liệu hữu cơ

Nguyên liệu không phát hiện các vi sinh vật gây hại như:  E. Coli, Salmonella và Coliform theo TCVN 7185:2002 và các chỉ tiêu kim loại nặng cho thấy đạt theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 03-MT:2015 BTNMT về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong sản phẩm.

 

Giá thể trồng cây (06 loại)

- Giàu mùn hữu cơ tự nhiên giúp cho cây rau mầm sinh trưởng và phát triển tốt, năng suất cao
- Tiến hành kiểm tra vi sinh vật gây bệnh trên các sản phẩm là giá thể trồng cây, nhận thấy không phát hiện các vi sinh vật gây hại như:  E. Coli, Salmonella và Coliform theo TCVN 7185:2002 và các chỉ tiêu kim loại nặng cho thấy đạt theo QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại và QCVN 03-MT:2015 BTNMT về giới hạn cho phép một số kim loại nặng trong sản phẩm.

 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351