SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Đánh giá điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị ung thư đại tràng giai đoạn II – III Chung

Ngày thông báo: 13-12-2022

  1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Đánh giá điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị ung thư đại tràng giai đoạn II – III

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn đã chọn tạo được 02 sản phẩm với các đặc điểm sau:

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, bệnh học và điều trị của ung thư đại tràng giai đoạn II, III

Cung cấp nguồn dữ liệu về tỷ lệ đặc điểm nhân trắc, triệu chứng lâm sàn và cận lâm sàn, phương pháp điều trị phẩu thuật, hóa trị của đối tượng nghiên cứu tại bệnh viện tư dùng tham khảo trong các nghiên cứu về chủ đề liên quan ở Việt Nam

 

2

Tỉ lệ sống còn không bệnh 3 năm và sống còn toàn bộ 3 năm ở người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II, III

Đóng góp chứng cứ ý khoa cho thấy hiệu quả của phương pháp điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị cho người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II – III qua tỉ lệ sống còn không bệnh. Bác sĩ điều trị cần lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể

 

  1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ: 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028. 3990 2468, 0918231756

Website: hoanmysaigon.com

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN HỮU TRÂM EM

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

  1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: LÊ THỊ THU SƯƠNG

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1964                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 082164000082

Chức danh khoa học (nếu có): Bác sĩ, chuyển khoa II

Chỗ ở hiện tại: 284 Vĩnh Viễn, Phường 4, Quận 10, Tp.HCM

Nơi công tác (nếu có): Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Sài Gòn

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 60-60A Phan Xích Long, Phường 1, quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 028. 3990 2468        

  1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Y Khoa
  2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đóng góp vào nguồn dữ liệu cảu Việt Nam về đặc điểm dịch tễ, lâm sàng, bệnh học và điều trị ung thư đại tràng giai đoạn II, III. Khảo sát sống còn không bệnh trong 3 năm và sống còn toàn bộ 3 năm của người bệnh ung thư đại tràng giai đoạn II, III

- Dữ liệu về phương pháp điều trị phối hợp phẫu thuật và hóa trị, tỷ lệ sống còn toàn bộ 3 năm  và sống còn không bệnh 3 năm từ đó chọn lựa phương pháp điều trị phù hợp cho từng cá thể người bệnh.

Đối với kinh tế - xã hội; môi trường và sức khỏe con người

Nâng cao hiệu quả điều trị, gia tăng chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

  1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 12/2022

  1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353