SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa hoc và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước: Nghiên cứu xây dựng quy trình và sản xuất rau quả hữu cơ nhãn hiệu Happy Vegi đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017 Chung

Ngày thông báo: 12-12-2022

  1. Thông tin nhiệm vụ:

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu xây dựng quy trình và sản xuất rau quả hữu cơ nhãn hiệu Happy Vegi đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Sản phẩm chính của nhiệm vụ:

Nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất đã chọn tạo được 03 sản phẩm với các đặc điểm sau:

  

TT

Chỉ tiêu khoa học đã đạt

Tính năng kỹ thuật

Ghi chú

1

Quy trình công nghệ sản xuất rau quả hữu cơ

- Quy trình này giúp người trồng có thể ứng dụng công nghệ vi sinh trong quá trình chăm sóc từng loại rau. Tính toán được chu kỳ các loại rau theo mùa và các chủng vi sinh sử dụng phù hợp. Bên cạnh đó, kết hợp với việc luân canh, xen canh, cho đất nghỉ phù hợp với từng loại rau làm tăng khả năng kiểm soát sâu bệnh cũng như năng xuất của các loại rau quả.

- Quy trình này giúp nông dân có thể giúp ổn định năng xuất cho các vườn rau hữu cơ. Năng xuất trung bình 1kg/m2/tháng.

Các chứng chỉ Kiểm

định:

- Không sử dụng thuốc trừ sâu & thuốc diệt cỏ

- Không trồng trên đất và nước nhiễm hoá chất nông nghiệp

- Không sử dụng phân bón hoá học

- Không sử dụng giống biến đổi gen.

- Giấy chứng nhận

TQC.19.160.6 ngày

26/09/2022 của Trung

tâm Kiểm nghiệm và

Chứng nhận Chất lượng, Liên hiệp các hội Kh & KT Việt Nam, chứng nhận rau, củ, quả nhãn hiệu Happy Vegi phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017, Hiệu lực: 26/09/2022-

25/09/2024.

- Giấy chứng nhận

TQC.19.160.7 ngày

26/09/2022 của Trung

tâm Kiểm nghiệm và

Chứng nhận Chất lượng, Liên hiệp các

hội Kh & KT Việt Nam, chứng nhận rau,

củ, quả nhãn hiệu Happy Vegi phù hợp

với các yêu cầu của

Tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc

gia TCVN 11041-

2:2017, Hiệu lực:

26/09/2022-

25/09/2024.

2

Sản phẩm rau quả hữu cơ

Sản phẩm không tồn dư bất kỳ một loại hóa chất nào. Sản phẩm có mẫu mã đẹp phù hợp với thị trường. Do trong quá trình canh tác chúng tôi đã không sử dụng bất kỳ loại hóa chất nào. Quan điểm về hữu cơ trên vườn và chỉ sử dụng vi sinh, tôn trọng sự cân bằng sinh thái và tự nhiên.

Sản phẩm từ quy trình công nghệ sản xuất rau hữu cơ;

Quyền tác giả số 550/2020/QTG về “Sản phẩm rau hữu cơ – Nhãn hàng Happy Vergi”, Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận ngày 20 tháng 01 năm 2020

3

Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

- Quản trị nông nghiệp hữu cơ- học tập về trồng rau hữu cơ.

- Giúp người trồng viết nhật ký rõ ràng, minh bạch.

- Giúp bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận kho phối hợp nhịp nhàng và tối ưu hoá những công việc chi tiết.

Quyền tác giả số 3073/2020/QTG về

“Phần mềm quản lý các quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ” do Cục Bản quyền Tác giả, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chứng nhận ngày 29 tháng 05 năm 2020

  1.    Đơn vị đề nghị: 

Tên tổ chức: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ: 110/5 An Nhơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0909018036, 0832711777, Hotline : 0909350229

Website: happyvegi.com

Người đại diện pháp lý: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Cơ quan chủ quản (nếu có): Không

  1. Cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỲNH VIÊN

Ngày, tháng, năm sinh: 06/02/1978                Giới tính: Nữ

Số Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu: 273089754

Chức danh khoa học (nếu có): Thạc sĩ

Chỗ ở hiện tại: 20 cc Cộng Hòa Garden, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp.

Hồ Chí Minh

Nơi công tác (nếu có): Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch Vụ Hương Đất

Địa chỉ cơ quan (nếu có): 110/5 An Nhơn, Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại NR/CQ: 0832711777            

  1. Lĩnh vực khoa học và công nghệ:Nông nghiệp hữu cơ
  2. Tác động chính của kết quả nhiệm vụ:

Đối với lĩnh vực khoa học và công nghệ có liên quan

- Đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn TP.HCM và khu vực Miền Nam

- Đề xuất các quy trình canh tác rau quả hữu cơ phù hợp với điều kiện khí hậu Miền Nam, đạt tiêu chuẩn Nông nghiệp Hữu cơ Quốc gia TCVN 11041-2:2017

Đối với kinh tế - xã hội và môi trường

- Cung cấp các sản phẩm hữu cơ, thực phẩm sạch cho cộng đồng

- Phát triển nông nghiệp hữu cơ góp phần cải thiện đất đai, tạo cân bằng sinh thái, phát triển bền vững.

  1. Dự kiến thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo:

Thời gian dự kiến: Tháng 01/2023

  1. Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu

Địa điểm tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351