SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Danh sách tổ chức khoa học và công nghệ cấp mới trong năm 2023 Chung

Ngày thông báo: 04-01-2024

Trong năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã thẩm định và cấp mới giấy chứng nhận cho 27 Tổ chức KH&CN và 02 Văn phòng đại diện/Chi nhánh Tổ chức Khoa học và Công. (Đính kèm danh sách chi tiết)

Tài liệu đính kèm:
To_chuc_KHCN_2023.xlsx

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353