SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ năm 2023 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 22-03-2023

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời Quý đơn vị gửi đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 gửi về Sở KH&CN, cụ thể như sau:

- Quý đơn vị đề xuất nội dung thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023 theo Mẫu Phiếu đề xuất (đính kèm),

- Thời gian tiếp nhận Phiếu đề xuất: liên tục trong năm (chia làm ba (03) đợt: đợt 01 từ ngày ban hành văn bản đến hết tháng 5 năm 2023; đợt 02 đến hết tháng 8 năm 2023; đợt 03 đến hết tháng 11 năm 2023)

- Sau thời hạn kết thúc nhận Phiếu đề xuất theo từng đợt, Sở KH&CN sẽ tổng hợp và thực hiện các quy trình theo quy định hiện hành (lấy ý kiến tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố công khai nhiệm vụ,…) để đặt hàng thực hiện  nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

- Thông tin liên hệ:  Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM; Địa chỉ: số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM; Điện thoại: 028.39325425./.

Tài liệu đính kèm:
Congvan_927.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353