SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Giải thưởng môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 - năm 2024 Chung

Ngày thông báo: 30-01-2024

Giải thưởng nhằm mục đích ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức và cộng đồng có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam. Tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện công tác truyền thông nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng dân cư thành phố thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường.

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị nêu trên xem xét, rà soát, đề cử các cá nhân, tập thể đủ điều kiện, lập hồ sơ đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng, cụ thể như sau:

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Chi cục Bảo vệ môi trường (227 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Thời hạn: đến hết tháng 7 năm 2024.

- Hồ sơ tham gia, điều kiện và quy trình xét tặng Giải thưởng được quy định tại Điều 6, Điều 8 và Điều 9 của Quy chế xét tặng Giải thưởng được ban hành tại Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin chi tiết liên quan đến Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 - năm 2024, đề nghị Quý đơn vị tham khảo file đính kèm./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353