SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Góp ý đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ Chung

Ngày thông báo: 16-10-2023

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý đơn vị xem xét và có ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ và hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ, hỗ trợ (Đính kèm Công văn số 3540/BKHCN-NAFOSTED).

Ý kiến góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 18 tháng 10 năm 2023 để tổng hợp

Tài liệu đính kèm:
cvxinykienbonganhfinalsigned.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353