SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN Chung

Ngày thông báo: 29-09-2023

Sở Khoa học và Công nghệ kính mới các tố chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2015/TT-BKHCN ngày 08/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia. Văn bản góp ý xin gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, P. Võ Thị Sáu, Q.3 trước ngày 05/10/2023.

Hoặc tham gia góp ý qua website Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ https://www.most.gov.vn/vn/Pages/DanhSachGopYDuThaoVanBan.aspx?iDuThao=934.

 

Tài liệu đính kèm:
du-thao-thong-tu.doc

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353