SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo đảm bảo đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Chung

Ngày thông báo: 17-04-2024

Kính mời quý tổ chức, đơn vị hoạt động trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký tham dự hội thảo phổ biến với chủ đề: “Hội thảo đảm bảo đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

Nội dung, mục đích của Hội thảo:

- Triển khai tuyên truyền, phố biến các nội dung của Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và Kế hoạch số 811/KH-SKHCN ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Sở Khoa học và Công nghệ về tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2024.

- Phổ biến Công văn số 54/BKHCN-TĐC ngày 8 tháng 1 năm 2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phối hợp triển khai thực hiện Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

- Hỗ trợ các tổ chức, đơn vị hoạt động trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Thành triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu quản lý về xuất hóa đơn điện tử từng lần bán hàng đồng thời đảm bảo về đo lường.

Đơn vị tổ chức: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thời gian: Từ 08 giờ đến 11 giờ 30, Thứ 6, ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Địa điểm: Tại tầng 2, Hội trường Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cách thức đăng ký tham dự:

Cách 1: Đăng ký Online thông qua quét mã QR Code bên dưới. 

Link

 

Cách 2: Gửi thông tin đăng ký (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác, số điện thoại, email) về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; địa chỉ 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh qua hộp thư điện tử pthung.skhcn@tphcm.gov.vn điện thoại 028.39302014 trước ngày 26 tháng 4 năm 2024.

Thông tin liên hệ: ông Phạm Tất Hùng - Chuyên viên (Số ĐTDĐ: 0903606353).

Trân trọng kính mời!


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353