SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hội thảo đảm bảo Đo lường trong lĩnh vực y tế Chung

Ngày thông báo: 16-11-2022

Nhằm tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế năm 2022”, ngày 14/10/2022, Sở Khoa học và Công nghệ (Chi cục TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế với khách mời là đại diện của các bệnh viện, phòng khám.

Trong bài phát biểu khai mạc, bà Võ Đình Liên Ngọc – Phó Chi cục trưởng Chi cục TCĐLCL, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ phổ biến Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Thành phố nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và đề nghị các đại biểu thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc kiểm soát đo lường trong hoạt động khám, chữa bệnh.

HoiThao

 

Tại Hội thảo, Chi cục TCĐLCL đã chia sẻ về hiện trạng triển khai thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (gọi tắt là Đề án 996), theo đó Bộ Khoa học và Công nghệ đã phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996 về đo lường tại Quyết định số 82/QĐ-BKHCN ngày 16/01/2019; phê duyệt danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến 2025, định hướng đến 2030 tại Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN 18/12/2019; ban hành Quyết định 510/QĐ-BKHCN ngày 17/3/2021 “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Đồng thời, Chi cục TCĐLCL đã hướng dẫn các bệnh viện, phòng khám thực hiện các quy định về sử dụng phương tiện đo, phương pháp kiểm soát đo lường đối với phương tiện đo trong lĩnh vực y tế theo quy định.

ht

 

Các đại biểu đã trình bày tham luận về vai trò và yêu cầu đổi mới hoạt động đo lường, lợi ích của việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế vì quyền lợi và sự phát triển về lĩnh vực đo lường trong y tế ngày một tốt hơn. Các đại biểu tham gia thảo luận sôi nổi, được chia sẻ và giải đáp những vướng mắc, khó khăn trong hoạt động đảm bảo đo lường trong lĩnh vực y tế.

Kết thúc Hội thảo, bà Võ Đình Liên Ngọc đề nghị các bệnh viện, phòng khám nghiên cứu tham gia xây dựng kế hoạch và thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại đơn vị.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ thông tin chi tiết chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp trên trang điện tử của Sở và hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị tham gia đăng ký chương trình này. Chi cục TCĐLCL là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký và phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện chương trình đảm bảo đo lường tại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353