SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 06: Mua xe chuyên dùng Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 07-12-2021

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 06: mua xe chuyên dùng đến các nhà thầu tham dự đấu thầu như sau:

1. Đơn vị trúng thầu:Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô
Giá trúng thầu: 008.595.400 đồng (bao gồm thuế VAT);
Loại hợp đồng: Trọn gói;
Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.
2. Danh sách nhà thầu không được chọn: Công ty TNHH Liên hợp Vận tải và Du lịch VI.TRA.CO
Lý do không được chọn: Giá trúng thầu cao hơn nhà thầu khác.
Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sài Gòn Ô tô liên hệ với Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Quận 3, TP.HCM) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 7 ngày làm việc kể từ ngày ký thông báo. Quá thời hạn trên Sở Khoa học và Công nghệ sẽ đề nghị chọn đơn vị khác theo đúng quy định

Tài liệu đính kèm:
TB_trung_thau_L9hunKz.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353