SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kết quả thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 tại Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí Bách Khoa Kết luận Thanh tra - Giải quyết KNTC

Ngày thông báo: 25-10-2023

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023 tại Trung tâm Nghiên cứu Thiết bị và Công nghệ Cơ khí Bách Khoa 

Tài liệu đính kèm:
206-KL-TTra.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353