SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời báo giá thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 31-08-2023

Căn cứ Kế hoạch số 544/KH-SKHCN ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về công tác quản lý công nghệ, hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo và thị trường khoa học công nghệ năm 2023.

Căn cứ Kế hoạch số 607/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về truyền thông khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.

Để thực hiện “xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023” nhằm:

− Tổng kết các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Thành phố năm 2023, thống kê các kết quả đạt được, đánh giá các hoạt động này đối với phát triển kinh tế xã hội của Thành phố.

− Tập hợp và ghi nhận về những mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành công đến cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các thành phần trong hệ sinh thái.

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện “xây dựng đoạn phim ngắn về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023” đáp ứng các điều kiện sau đây:

− Có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông, tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

− Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam và có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thực hiện cho dịch vụ trên vui lòng gửi báo giá theo địa chỉ cụ thể như sau:

1. Tên mời chào giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh

2. Địa chỉ nhận báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

3. Dịch vụ cần báo giá: Xây dựng 01 đoạn phim ngắn (video, thời lượng 10 phút) về các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, gồm các nội dung cụ thể như sau:

− Tổng hợp các hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo của Thành phố năm 2023, các chính sách của Thành phố về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo và một số định hướng của Thành phố trong thời gian tới.

− Thống kê kết quả hỗ trợ hoạt động của cộng đồng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố: cơ sở vật chất hạ tầng cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, các hoạt động đào tạo, tư vấn, nâng cao năng lực nghiên cứu ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ, các hoạt động ươm tạo tăng tốc đổi mới sáng tạo cho các thành phần của hệ sinh thái, kết nối - hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và một số hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và trong khu vực công.

− Thực hiện các đoạn phỏng vấn và hình ảnh hoạt động của chuyên gia (ít nhất 03 người) trong cộng đồng nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Thành phố. 

− Thực hiện thu thập hình ảnh tư liệu các sự kiện, cuộc thi, hội thảo và các hoạt động khác về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chung của Thành phố năm 2023, làm cơ sở để tổng hợp dữ liệu, thông tin hình ảnh, các đoạn ghi hình cho các nội dung thực hiện xây dựng đoạn phim ngắn.

4. Yêu cầu về báo giá: Giá chào đã bao gồm tất cả các thuế, phí, toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ.

5. Hiệu lực báo giá: Tối thiểu 03 tháng kể từ ngày phát hành báo giá.

6. Tài liệu kèm theo báo giá: Đơn vị vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

− Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của đơn vị

− Tài liệu pháp lý liên quan đến khả năng thực hiện dịch vụ.

− Bảng Kế hoạch thực hiện tư vấn (Khối lượng công việc thực hiện, tiến độ triển khai, phương án bố trí nhân lực).

7. Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 13 tháng 9 năm 2023.

8. Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại: 0283.9320121./.

Tài liệu đính kèm:
TB_3381.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353