SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời báo giá thực hiện xây dựng kỷ yếu Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – TECHFEST-WHISE 2023 Chung

Ngày thông báo: 01-12-2023

Căn cứ Kế hoạch số 607/KH-SKHCN ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về truyền thông khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2023.

I.    Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1.   Đơn vị yêu cầu báo giá: Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.

2.   Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá

-      Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.

-      Số điện thoại: 028.39320122

3.   Cách thức tiếp nhận báo giá

Các đơn vị quan tâm vui lòng gửi báo giá theo những hình thức sau:

-      Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

-      File mềm gửi qua địa chỉ email: qlcn.skhcn@tphcm.gov.vn

4.   Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ                 ngày       tháng       năm 2023.

5.   Tài liệu báo giá: Quý công ty vui lòng đính kèm báo giá các tài liệu pháp lý liên quan:

-      Hồ sơ pháp lý của công ty;

-      Bảng báo giá theo mẫu đính kèm

6.       Thời hạn tiếp nhận báo giá: đến hết ngày 08 tháng 12 năm 2023. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II.     Nội dung yêu cầu báo giá

Xây dựng, thiết kế, in ấn, phân phối 50 cuốn kỷ yếu về Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp năm Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 – TECHFEST-WHISE 2023 và 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến, gồm các nội dung cụ thể như sau:

− Biên tập toàn bộ các nội dung gồm: lời mở đầu, mục lục; giới thiệu sơ lược về hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp năm 2023 và các hoạt động chính tại TECHFEST-WHISE 2023 như các cuộc thi về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Hội thảo liên quan đến chủ đề “Phát huy tài nguyên đất nước – Nâng tầm Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt nam hội nhập quốc tế”; kết nối đầu tư, chia sẻ kinh nghiệm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ nổi bật của các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Thành phố trong năm 2023; công tác triển khai và kết quả Giải thưởng đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (I-STAR 2023); diễn đàn chính sách quốc gia phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; các hoạt động triển lãm, các gian hàng sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hội thảo quốc tế, các hoạt động truyền thông, các sự kiện hưởng ứng và các sự kiện về đổi mới sáng tạo khác có liên quan.

− Thiết kế và trình bày bìa, thiết kế dạng infographic, dàn trang, kích thước khổ giấy 24 x 16 cm (khổ ngang), dày dự kiến 100 trang.

− In ấn Catalogue, In màu offset 50 cuốn kỷ yếu.

− Phân phối 50 cuốn kỷ yếu (40 cuốn gửi các cơ quan, Ban ngành Thành phố, 10 cuốn lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh).

− Thiết kế 01 kỷ yếu dưới hình thức trực tuyến (Mã QR và đường dẫn) để các sở ngành, quận huyện và các thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có thể truy cập.

Các đơn vị quan tâm vui lòng báo giá (theo mẫu đính kèm) đã bao gồm tất cả các thuế, phí, chi phí thực hiện nhiệm vụ... gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353