SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 28-09-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Tìm kiếm đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu, đề xuất xây dựng mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Qua đó tạo môi trường thu hút các doanh nghiệp, chuyên gia công nghệ, cộng đồng đổi mới sáng tạo tham gia vào các hoạt động của Trung tâm và góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Nghiên cứu, đề xuất mô hình Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo bao gồm các nội dung như sau:

1. Phân tích tình hình thực tiễn về hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) tại Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Mô hình chung của Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (cách thức vận hành, chức năng, các chính sách hỗ trợ,…).

3. Nghiên cứu, xác định mô hình hợp tác cung cấp dịch vụ công của Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo (xác định mô hình liên kết, hợp tác, chi phí các đơn vị hợp tác chi trả sử dụng cơ sở vật chất, việc thu và sử dụng các nguồn thu theo quy định).

4. Đề xuất mô hình đối với Trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo TP. Hồ Chí Minh – 123 Trương Định: Cách thức vận hành, chức năng, các chính sách hỗ trợ, mô hình liên kết, hợp tác, chi phí các đơn vị hợp tác chi trả sử dụng cơ sở vật chất, việc thu và sử dụng các nguồn thu theo quy định,... ; Đề xuất Kế hoạch triển khai và lộ trình xây dựng theo giai đoạn cụ thể; Các nội dung, hạng mục khác có liên quan phát sinh trong thực tế.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ.

Lưu ý: Trường hợp tổ chức không thuộc đối tượng trên có thể liên kết với các đơn vị có chức năng để đăng ký tham gia thực hiện nhiệm vụ.

IV. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ;

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ;

- Lý lịch khoa học của cá nhân tham gia nhiệm vụ;

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001, kèm theo 6 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu).

Toàn bộ hồ sơ được đóng gói, có niêm phong và bên ngoài ghi rõ:

- Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ;

- Tên, địa chỉ của tổ chức đăng ký chủ trì, tên chủ nhiệm nhiệm vụ;

- Danh mục tài liệu có trong hồ sơ.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: 15 ngày kể từ ngày ban hành thông báo.

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công

nghệ để xét chọn các hồ sơ đăng ký. Trên cơ sở kết quả tuyển chọn của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với tổ chức.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Lộc – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ.

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3932.0122 - Email: nhloc.skhcn@tphcm.gov.v


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353