SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu tổng quan, khảo sát nhu cầu ứng dụng công nghệ In 3D trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cơ y sinh ứng dụng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình” Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 02-07-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu tổng quan, khảo sát nhu cầu ứng dụng công nghệ In 3D trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cơ y sinh ứng dụng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình”, nội dung cụ thể như sau:

1. Mục tiêu
Triển khai thực hiện các nghiên cứu, khảo sát về công nghệ chế tạo và yêu cầu y học của các sản phẩm công nghệ cơ y sinh học phục vụ trong điều trị y khoa. Từ đó, nghiên cứu đánh giá khả năng ứng dụng công nghệ in 3D để chế tạo các sản phẩm hỗ trợ trong điều trị chấn thương chỉnh hình để ứng dụng trong điều kiện Việt Nam. Đề xuất kế hoạch phát triển ứng dụng công nghệ in 3D trong quá trình nghiên cứu và điều trị tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Nội dung
- Đối tượng: Các tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc trường, viện, tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Yêu cầu:
+ Thông qua nghiên cứu, khảo sát giúp đánh giá được khả năng ứng dụng công nghệ in 3D để chế tạo các sản phẩm hỗ trợ trong điều trị chấn thương chỉnh hình để ứng dụng trong điều kiện Việt Nam.
+ Xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về hình thái học, nhu cầu phát triển của đối tượng ứng dụng để chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển công nghệ in 3D tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
3. Hồ sơ đăng ký: 05 bộ
- Thuyết minh nhiệm vụ.
- Dự toán kinh phí chi tiết cho từng hạng mục thực hiện.
4. Hồ sơ nghiệm thu
- Báo cáo tổng kết nhiệm vụ “Nghiên cứu tổng quan, khảo sát nhu cầu ứng dụng công nghệ in 3D trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm cơ y sinh ứng dụng trong điều trị chấn thương, chỉnh hình”.
- Mẫu thiết kế 5 sản phẩm cơ y sinh sử dụng trong điều trị chấn thương chỉnh hình.
- Quy trình công nghệ chế tạo 5 sản phẩm cơ y sinh bằng phương pháp in 3D, 5 sản phẩm mẫu cơ y sinh được chế tạo bằng phương pháp in 3D.
- Hồ sơ chứng từ quyết toán thực hiện nhiệm vụ.
5. Cách thức đăng ký
a) Hình thức tiếp nhận hồ sơ
- Hồ sơ đăng ký thực hiện gửi bản giấy (5 bộ) về Sở Khoa học và công nghệ (Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ) và qua email vtbngoc.skhcn@tphcm.gov.vn (các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện).
- Biểu mẫu bên dưới.
b) Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15 tháng 7 năm 2020.
6. Thông tin liên hệ
Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường Công nghệ - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ: 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3;
- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn;
- Điện thoại: 028.39320122; Email: vtbngoc.skhcn@tphcm.gov.vn;
- Người liên hệ: Bà Vũ Thị Bích Ngọc


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353