SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023” Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 17-03-2023

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đơn vị đăng ký thực hiện nhiệm vụ “Truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023” với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm đơn vị có chức năng phù hợp để thực hiện Truyền thông hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023;

- Thúc đẩy hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, tạo kênh kết nối và tiếp nhận các thông tin về nhu cầu, vướng mắc từ thực tế để góp phần nâng cao hiệu quả của các chính sách, chương trình phối hợp cũng như hệ thống pháp lý hỗ trợ/ phối hợp hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại cơ sở.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Truyền thông về hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại cơ sở năm 2023

a) Nội dung

Truyền thông về:

- Các hoạt động đưa đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI)… vào trong hệ thống trường học (từ tiểu học đến đại học) cũng như vào trong các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện.

- Các giải pháp đổi mới sáng tạo, sáng kiến của cộng đồng.

- Các hoạt động ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trong nông nghiệp, trong công tác quản lý, điều hành.

b) Sản phẩm dự kiến

- Thực hiện 20 tin, bài trên các báo điện tử: Báo Người lao động, VOH, Báo Khoa học và Phát triển,…;

- Thực hiện 02 phóng sự trên Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH);

- Thực hiện 03 phóng sự trên Đài truyền hình TP.HCM (HTV);

- Thực hiện 45 tin, bài trên trang Web của Sở (https://dost.hochiminhcity.gov.vn/), 3 chuyên trang (https://doimoisangtao.vn/, https://sangkiencongdong.vn/, https://khoinghiepsangtao.vnhttps://khoinghiepsangtao.vn/) và trang web của Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ (https://cesti.gov.vn/).

2. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

Tổ chức đăng ký thực hiện phải có kinh nghiệm trong hoạt động truyền thông.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày ban hành
Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ;

- Thuyết minh thực hiện nhiệm vụ;

- Tóm tắt hoạt động của tổ chức đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo.

2. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3). Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu công văn đến của Sở Khoa học và Công nghệ (dấu công văn đến đóng vào công văn đăng ký thực hiện nhiệm vụ của tổ chức).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở

- Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3,
Thành phố Hồ Chí Minh.

- Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn          

- Người liên hệ: ông Lê Huy Hoàng

- Điện thoại: 028.3907 463, Di động: 0918 425 747

- Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353