SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện Nhiệm vụ “Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về ươm tạo và trao đổi các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và các nước” Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 27-05-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký thực hiện Nhiệm vụ “Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về ươm tạo và trao đổi các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và các nước”, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế giữa các tổ chức ươm tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh với các tổ chức ươm tạo quốc tế nhằm đưa các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tiềm năng được huấn luyện, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm, tìm kiếm thị trường, mở trộng hoạt động kinh doanh tại nước ngoài.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Xây dựng mô hình hợp tác quốc tế về ươm tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bao gồm:

* Nghiên cứu các mô hình hiện có trên thế giới;

* Đánh giá khái quát về bối cảnh, điều kiện của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố, một số hoạt động hợp tác ươm tạo với các nước trên thế giới đã từng triển khai, cơ hội và thách thức trong các hoạt động hợp tác quốc tế này, vai trò của nhà nước đối với các hoạt động này (nếu có);

* Đề xuất mô hình và phương hướng triển khai hợp tác ươm tạo giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tổ chức quốc tế phù hợp với sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung: (1) quy trình hợp tác; (2) cách thức triển khai chương trình hợp tác; (3) hình thức tuyển chọn, đánh giá các đơn vị tham gia; (4) các bước thực hiện, nhiệm vụ và trách nhiệm của các bên; (5) phương án tài chính; (6) kết quả kỳ vọng đạt được từ mô hình hợp tác và quy trình, tiêu chí đánh giá hiệu quả thực hiện; (7) đề xuất một số chính sách hỗ trợ từ nhà nước.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

* Có năng lực, kinh nghiệm trong việc ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

* Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam;

* Có kinh nghiệm làm việc với các đối tác quốc tế trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo;

* Có năng lực nghiên cứu và đề xuất mô hình hợp tác.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến hết ngày 20/6/2022.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ông Nguyễn Hoàng Lộc – Chuyên viên Phòng Quản lý Công nghệ và thị trường công nghệ. (Điện thoại: 028.3932.0121; Email: nhloc.skhcn@tphcm.gov.vn).


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353