SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 19-08-2022

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tìm kiếm tổ chức chứng nhận có chức năng phù hợp để thực hiện phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại 08 đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đánh giá một cách có hệ thống, khách quan để xác định mức độ phù hợp đối với các yêu cầu được quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1.   Nội dung

Cung cấp chuyên gia đánh giá phối hợp theo đoàn kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 tại 8 đơn vị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 cho công việc được phân công tại mỗi đơn vị phối hợp đánh giá.

2. Sản phẩm

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN  ISO 9001:2015 cho công việc được phân công tại mỗi đơn vị phối hợp đánh giá.

3. Yêu cầu đăng ký thực hiện đối với tổ chức chứng nhận

Tổ chức chứng nhận thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Được thành lập theo quy định của pháp luật, có chức năng hoạt động trong lĩnh vực chứng nhận;

- Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng nhận theo quy định của pháp luật;

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng;

- Có ít nhất 05 chuyên gia đánh giá đáp ứng điều kiện theo quy định tại mục 4;

- Đã đăng ký tham gia hoạt động đánh giá theo quy định của Bộ Khoa học và Công nghệ và được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện đánh giá.

4. Yêu cầu đối với các chuyên gia đánh giá

- Đã tốt nghiệp đại học;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng;

- Đã được đào tạo và cấp chứng chỉ về quản lý hành chính nhà nước;

- Có đạo đức tốt, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Có thâm niên công tác từ 05 năm trở lên và có kinh nghiệm đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng.

5. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Thời hạn nộp hồ sơ: trong vòng 15 ngày làm việc (kể từ ngày phát hành
Thông báo).

III. HỒ SƠ VÀ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

a) Thành phần hồ sơ

- Văn bản đăng ký thực hiện phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022, đính kèm báo giá chi phí thực hiện nhiệm vụ.

- Thuyết minh đăng ký phối hợp kiểm tra tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022.

- Giới thiệu tóm tắt về về năng lực và kinh nghiệm hoạt động của tổ chức chứng nhận đăng ký thực hiện.

b) Số lượng hồ sơ

01 bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp) trình bày và in trên khổ giấy A4, sử dụng phông chữ tiếng Việt theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6909:2001,
kèm theo 01 bộ hồ sơ photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang (dạng PDF hoặc Word và không đặt mật khẩu) hoặc USB.

2. Hình thức tiếp nhận hồ sơ

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nhận hồ sơ là ngày ghi trên dấu của bưu điện (trường hợp gửi qua bưu điện).

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ không giải quyết trường hợp hồ sơ đăng ký
trễ hạn hoặc hồ sơ không đúng quy định.

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sở Khoa học và Công nghệ (qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng):

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 028.39302014.

Tài liệu đính kèm:
2513signed_1.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353