SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện truyền thông cho Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)” Chung

Ngày thông báo: 23-03-2020

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về mời đăng ký thực hiện truyền thông cho Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)”, với các nội dung sau:

I. MỤC TIÊU CUỘC THI

Tìm kiếm và hỗ trợ các dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong các lĩnh vực phục vụ cho sản xuất, kinh doanh và đời sống.

II. YÊU CẦU THỰC HIỆN

Xây dựng và thực hiện Truyền thông cho cuộc thi bao gồm các nội dung như sau:

1. Chuẩn bị nội dung truyền thông cho Cuộc thi trên website www.doimoisangtao.vn/hai2020 (từ lúc công bố đến khi kết thúc cuộc thi);
2. Xây dựng bộ công cụ tiếp nhận, quản lý và xử lý hồ sơ dự thi trong quá trình triển khai Cuộc thi tích hợp trên website www.doimoisangtao.vn/hai2020;
3. Thiết kế và thi công các ấn phẩm truyền thông phục vụ cuộc thi (cover fb; fanpage; backdrop; standee;...)
4. Truyền thông - quảng bá Cuộc thi trên các phương tiện truyền thông đại chúng (Website, Facebook, Báo điện tử, Truyền hình,...)
5. Phối hợp tổ chức buổi họp báo công bố cuộc thi (hỗ trợ tìm địa điểm, bố trí nhân sự, hậu cần,...)
6. Tổ chức vòng chung kết và trao giải (trang trí hội trường, MC, nhân sự phục vụ, hậu cần,...)
7. Các nội dung, hạng mục khác có liên quan phát sinh trong thực tế.

III. ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN

Đơn vị đăng ký thực hiện phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có các hoạt động truyền thông hiệu quả và uy tín với cộng đồng khởi nghiệp.

- Có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lớn trong nước và quốc tế;

- Có mối quan hệ chặt chẽ với mạng lưới cộng đồng khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam.

IV. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ

Hồ sơ đăng ký vui lòng gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)”, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh, số 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/3/2020.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban Tổ chức Cuộc thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 (HAI-2020)”

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.3932.5671 - Email: skhcn@tphcm.gov.vn./.

Tài liệu đính kèm:
629signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927769