SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời tham dự mở hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng đợt 2 năm 2022 Chung

Ngày thông báo: 06-07-2022

Căn cứ Thông báo số 1631/TB-SKHCN ngày 08 tháng 6 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ về mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng kính mời đại diện đơn vị tham dự buổi mở hồ sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng Đợt 2 năm 2022.

Thời gian: vào lúc 9 giờ 00, thứ Năm, ngày 07 tháng 7 năm 2022

Địa điểm : Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì : Ông Phạm Văn Xu, Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Rất mong Quý đơn vị sắp xếp thời gian tham dự để buổi làm việc đạt kết quả tốt


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351