SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời tham gia đăng ký tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ về đo lường Chung

Ngày thông báo: 22-03-2023

Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc mời tham gia đăng ký tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao nghiệp vụ về đo lường. Nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho cán bộ tham gia hoạt động đo lường.

- Huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mục tiêu

a) Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về đo lường cho 320 lượt cán bộ tham gia hoạt động đo lường:

- 03 lớp “Kiến thức cơ bản về đo lường học, quản lý nhà nước về đo lường”;

- 01 lớp “Kiểm tra nhà nước về đo lường”;

- 03 lớp “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn”;

- 01 lớp “Hướng dẫn kiểm tra phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ theo Thông tư 09/2017/TT-BKHCN”.

b) Tổ chức 11 lớp huấn luyện nghiệp vụ về đo lường và hỗ trợ bồi dưỡng, tư vấn cho 440 lượt doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường:

- 02 lớp “Cơ sở đo lường học và quản lý thiết bị về đo lường”;

- 03 lớp “Hướng dẫn phương pháp đánh giá lượng của hàng đóng gói sẵn”;

- 01 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra các dụng cụ đo độ dài”;

- 02 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra phương tiện đo khối lượng”;

- 02 lớp “Hướng dẫn sử dụng, kiểm tra dụng cụ đo lường nhiệt độ”;

- 01 lớp “Xây dựng và triển khai Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh

nghiệp”.

3. Đối tượng bồi dưỡng

- Cán bộ tham gia hoạt động đo lường (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các Sở, ngành, ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thành phố Thủ Đức có liên quan đến hoạt động đo lường; cán bộ thuộc ban quản lý các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và viên chức, người lao động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn Thành phố có hoạt động đo lường,...).

- Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành, lĩnh vực thuộc “Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trọng tâm cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 3807/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có chức năng phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

5. Yêu cầu về tổ chức đăng ký thực hiện

- Có năng lực thực hiện hoạt động huấn luyện, bồi dưỡng về lĩnh vực đo lường (bao gồm huấn luyện về lý thuyết và thực hành).

- Có kinh nghiệm trong hoạt động tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đo lường.

II. HỒ SƠ VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ

1. Hồ sơ đăng ký

- Công văn đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường.

- Thuyết minh đăng ký tham gia tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ đo lường (mẫu thuyết minh vui lòng tham khảo tại website https://dost.hochiminhcity.gov.vn).

- Dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung thực hiện (tham khảo định mức chi tại Thông tư số 06/2023/TT-BTC; Thông tư số 36/2018/TT-BTC và Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh).

- Tóm tắt tình hình hoạt động và năng lực của tổ chức đăng ký thực hiện.

- Số lượng hồ sơ nộp: 01 Bộ hồ sơ gốc (có dấu và chữ ký trực tiếp); 05 bộ hồ sơ sao chụp và 01 CD (lưu toàn bộ hồ sơ đăng ký).

2. Hình thức đăng ký

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về:

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày đăng Thông báo này.

4. Thông tin liên hệ

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Phòng Quản lý Đo lường) - Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh:

- Địa chỉ: 263 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. - Website:www.chicuctdc.gov.vn, https://dost.hochiminhcity.gov.vn/

- Điện thoại liên hệ: 028.393.02014./.

Tài liệu đính kèm:
949signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353