SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời tham gia đăng ký xét chọn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia hình thành doanh nghiệp kiểu mẫu (Mô hình điểm) năm 2020 Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 24-02-2020

Ngày 21 tháng 02 năm 2020 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 357/TB-SKHCN về việc mời tham gia đăng ký xét chọn hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức tham gia hình thành doanh nghiệp kiểu mẫu (Mô hình điểm) năm 2020 nhằm mục đích phát triển phong trào năng suất thông qua việc xây dựng, hình thành các mô hình doanh nghiệp điển hình, kiểu mẫu và nhân rộng các mô hình điểm tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ liên tục trong năm kể từ ngày thông báo đến hết tháng 9 năm 2020 (chi tiết theo Thông báo đính kèm).
Đây là một nội dung thực hiện thuộc Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020”.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353