SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham gia gói thầu: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học tại Sở Khoa học và Công nghệ Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 10-03-2020

Chủ đầu tư Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh Số điện thoại: (028) 3932 7831 - Fax: (028) 3932 5584
 Tên gói thầu Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học tại Sở Khoa học và Công nghệ
 Phân loại Dự án đầu tư phát triển
 Tên dự án Đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống an toàn thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ
 Chi tiết nguồn vốn Ngân sách đầu tư công của thành phố
 Loại hợp đồng Trọn gói
 Hình thức lựa chọn nhà thầu Đấu thầu rộng rãi trong nước
 Phương thức LCNT Một giai đoạn một túi hồ sơ
 Thời gian thực hiện hợp đồng 120 Ngày
THAM GIA DỰ THẦU
 Hình thức dự thầu Đấu thầu qua mạng
 Thời gian nhận E-HSDT từ ngày 10/03/2020 - 16:35 Đến ngày  31/03/2020 - 09:00
 Phát hành E-HSMT Miễn phí
 Địa điểm nhận HSDT website: http://muasamcong.mpi.gov.vn
 Địa điểm thực hiện gói thầu Thành phố Hồ Chí Minh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10928037