SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham gia gói thầu “Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị” Dự án: Đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống an toàn thông tin tại Sở Khoa học và Công nghê Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 06-05-2020

Căn cứ Quyết định số 359/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về phê duyệt dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng hệ thống an toàn thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ”;

Căn cứ Quyết định số 523/QĐ-STTTT ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về điều chỉnh Quyết định số 359/QĐ-STTTT ngày 28 tháng 10 năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-STTTT ngày 11 tháng 02 năm 2020 của Sở Thông tin và Truyền thông về giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư các dự án CNTT sử dụng nguồn vốn đầu tư công thuộc Ngân sách Thành phố đợt 1, năm 2020,

Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai thực hiện gói thầu “Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị” với nhiệm vụ:

- Giám sát gói thầu số 01 “Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị tin học” thuộc dự án “Đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại Sở Khoa học và Công nghệ” nhằm hoàn thành đúng tiến độ, đúng cấu hình, đảm bảo đúng số lượng, chất lượng và an toàn.

- Thông báo cho Chủ đầu tư về tính đầy đủ của các công việc trước khi tiến hành nghiệm thu.

Đề nghị các đơn vị quan tâm gửi hồ sơ năng lực về Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3) hoặc qua email skhcn@tphcm.gov.vn trước ngày 11 tháng 5 năm 2020./.


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10927241