SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Báo cáo thường niên về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình độ và năng lực công nghệ đối với các ngành và lĩnh vực trọng điểm của Thành phố” Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 18-05-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các Trường Đại học, Viện nghiên cứu … đăng ký hồ sơ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: “Báo cáo thường niên về khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, trình độ và năng lực công nghệ đối với các ngành và lĩnh vực trọng điểm của Thành phố”.

1. Mục tiêu cụ thể

Đánh giá tác động của hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với doanh nghiệp các ngành và lĩnh vực trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh dựa trên thống kê, khảo sát lấy mẫu kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021.

2. Yêu cầu

Nhiệm vụ thực hiện thống kê, khảo sát và đánh giá các nội dung như sau:

- Năng suất các yếu tố tổng hợp (TFP);

- Năng suất lao động;

- Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo;

- Tỷ lệ chi tiêu xã hội cho khoa học và công nghệ so với GRDP;

- Doanh nghiệp có hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;

- Trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp;

- Đánh giá thị trường khoa học và công nghệ (trong đó tập trung một số nội dung như doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo; nhân lực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ).

- Đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ, thiết bị (bao gồm chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị);

- Đánh giá doanh nghiệp có hoạt động quản trị sở hữu trí tuệ; quản trị chất lượng;

- Đánh giá tác động của hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách;

- Đánh giá tác động của hoạt động khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với các doanh nghiệp khu vực thành phố Thủ Đức.

Nhiệm vụ cần bám sát các chỉ tiêu theo quy định của Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; tham khảo nội dung về khoa học và công nghệ của các tổ chức quốc tế.

3. Sản phẩm cụ thể

Nhiệm vụ bao gồm 4 sản phẩm: Báo cáo tổng hợp; Báo cáo tóm tắt; Đồ họa thông tin (infographic) và Hệ thống dữ liệu.

a) Báo cáo tổng hợp

Nội dung gồm có báo cáo kết quả các chỉ tiêu đã nêu ở mục 2 và kết luận khuyến nghị chính sách.

b) Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt các kết quả nghiên cứu theo từng lĩnh vực.

c) Đồ họa thông tin (Infographic)

Trình bày kết hợp thông tin ngắn gọn với hình ảnh minh họa sinh động, để có thể truyền tải thông tin báo cáo nhanh và rõ ràng.

d) Hệ thống dữ liệu sử dụng điều tra, phân tích

Dữ liệu bao gồm danh mục doanh nghiệp khảo sát và file nhập liệu, phương pháp lấy mẫu, bảng câu hỏi khảo sát.

4. Thủ tục đăng ký

Các tổ chức đăng ký tham gia thực hiện nộp hồ sơ nhiệm vụ về Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh từ 08 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2022 đến hết 17 giờ ngày 03 tháng 6 năm 2022 (trong giờ hành chính).

Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận và xem xét các yếu tố chọn hồ sơ:

  • Báo cáo đáp ứng mục tiêu, yêu cầu, sản phẩm đề ra;
  • Phương pháp nghiên cứu khoa học và kế hoạch triển khai phù hợp;
  • Dự toán kinh phí phù hợp;
  • Tổ chức có năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng với tổ chức có hồ sơ được chấp nhận đạt yêu cầu.

5. Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm có:

+ Văn bản đề nghị tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tổ chức;

+ Đề cương nhiệm vụ và đính kèm dự toán kinh phí;

+ Danh sách và lý lịch khoa học của các thành viên tham gia thực hiện.

- Số lượng hồ sơ là 07 bộ (01 bộ chính và 06 bộ photo).

6. Thông tin liên hệ

Sở Khoa học và Công nghệ, số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.9327831

Tài liệu đính kèm:
20220524084848417.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353