SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông báo chào hàng cạnh tranh qua mạng gói thầu 06: Mua xe chuyên dùng Đấu thầu, mua sắm công

Ngày thông báo: 29-10-2021

Gói thầu: Mua xe chuyên dùng (Số TBMT: 20211029913-00)

Tên dự án: Sửa chữa và mua sắm năm 2021

Nguồn vốn: Hoạt động chi thường xuyên

Bên mời thầu:  Sở Khoa học và Công nghệ

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Địa điểm nhận hồ sơ: http://muasamcong.mpi.gov.vn

Thời gian nhận E-HSDT: 29/10/2021 đến 15 giờ 00 ngày 09/11/2021.

Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 00 ngày 09/11/2021

Phương thức:  Một giai đoạn một túi hồ sơ

Số tiền đảm bảo dự thầu: 15.000.000 VND (Mười lăm triệu đồng)

Hình thức đảm bảo: thư bảo lãnh.

Tài liệu đính kèm:
718signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353