SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN ngày 20 tháng 9 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Chung

Ngày thông báo: 27-10-2023

Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN). Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến các cơ sở Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN như sau:

  1. Nội dung Thông tư

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN hướng một số nội dung quy định liên quan đến việc xác định các hành vi vi phạm chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử gồm:

- Việc khai báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những thông tin đã thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ,kiểm soát liều chiếu xạ.

- Việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị.

- Việc trang bị bảo hộ lao động cho nhân viên bức xạ.

- Việc báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ.

- Việc vận chuyển vật liệu phóng xạ.

- Việc đăng ký hoặt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.

- Hành vi cản trở hoạt động thanh tra, kiểm tra.

  1. Hiệu lực thi hành

Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 11 năm 2023.

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ sở để biết và thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 19/2023/TT-BKHCN trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ sở phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp và có đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Tài liệu đính kèm:
Thông_tư_số_19.2023.TT-BKHCN.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353