SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tuyển chọn tham gia Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ ở trong nước và ngoài nước (Đề án 2395) phục vụ xây dựng kế hoạch năm 2024 Chung

Ngày thông báo: 02-08-2023

Sở Khoa học và Công nghệ giới thiệu thông tin trên đến Quý đơn vị để phổ biến, hướng dẫn triển khai cho cán bộ quản lý, chuyên gia và nhóm nghiên cứu đăng ký tham gia Đề án 2395, cử cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ, nhóm nghiên cứu đi đào tạo, bồi dưỡng theo các nội dung của Đề án 2395.

Hồ sơ dự tuyển tham gia năm 2024 gửi về Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, số 38 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà nội. Email:visit@most.gov.vn. Thời hạn ngày 15/9/2023. Đồng thời gửi thông tin về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố.

Thông tin chi tiết: vui lòng xem file đính kèm.

Tài liệu đính kèm:
fscan_20230707_024121signed.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353