SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Dấu ấn văn hóa Việt Nam trên sản phẩm gỗ Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 05-11-2019

Căn cứ Thông tư số 02/2015/TT-BKHCN ngày 06 tháng 3 năm 2015, của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Quy định việc đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. Tại Khoản 3, Điều 9, Chương II quy định: “Kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan thực hiện đánh giá đăng tải thông tin về việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trên trang thông tin điện tử của đơn vị trong thời gian 10 ngày làm việc”.
Sở đăng tải thông tin chung về nhiệm vụ “Dấu ấn văn hóa Việt Nam trên sản phẩm gỗ” như sau:
Tên nhiệm vụ: Dấu ấn văn hóa Việt Nam trên sản phẩm gỗ.
Sản phẩm chính của nhiệm vụ: Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu “Dấu ấn văn hóa Việt Nam trên sản phẩm gỗ”
Tên tổ chức đề nghị: Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM
Địa chỉ:  185 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 8 35264020/21          Fax:    8 35264022             
Email: info@hawa.com.vn
Website: www.hawa.com.vn
Người đại diện pháp lý: Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hội
Cá nhân chủtrì thực hiện nhiệm vụ:
Ông: Huỳnh Văn Hạnh
Điện thoại: 0913902866
Email: hanh@hawacorp.com.vn
Địa chỉ: 185 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Khoa học xã hội Nhân văn
Tác động chính của kết quả nhiệm vụ: Kết quả của sản phẩm sẽ được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho các doanh nghiệp chế biến gỗ, ngành mỹ nghệ và cộng đồng; đóng góp tiếng nói và hành động vào sự nghiệp bảo tồn và phát triển văn hóa Việt.
Thời gian dự kiến tổ chức đánh giá báo cáo: 11/2019
Địa điểm dự kiến tổ chức báo cáo kết quả nghiên cứu:
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 244 Đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353