SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Một phần Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ

Tên thủ tục Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
Lĩnh vực Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và Công nghệ
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ (số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, buổi chiều từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00) hoặc qua đường bưu điện.

- Bước 2: Tổ tiếp nhận và trả hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, cấp Biên nhận hồ sơ cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ (trường hợp nộp trực tiếp).

+ Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ: trong thời hạn chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, thông báo bằng văn bản cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học và công nghệ để sửa đổi, bổ sung

- Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản trong đó nêu rõ lý do.

- Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận, Văn phòng đại diện, Chi nhánh của Tổ chức khoa học đến nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi đã cấp giấy chứng nhận hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

-  Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động (theo mẫu 13).

* Trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh bị mất:

  • Xác nhận của cơ quan công an.
  • Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

* Trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh bị rách, nát:

• Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bị rách, nát.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

Sở Khoa học và Công nghệ

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh hoặc văn bản từ chối có nêu rõ lý do

Phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 01_TTHC_PQLKH.Mau_13.docx
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

- Đối với trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh bị mất:

Trường hợp mất Giấy chứng nhận, văn phòng đại diện, chi nhánh phải đề nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, văn phòng đại diện, chi nhánh nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013.

Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ.

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ.

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học, công nghệ.

thutuchanhchinh

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353