SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Tên thủ tục Thủ tục Khai báo thiết bị X-Quang chẩn đoán trong y tế
Lĩnh vực Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ sở pháp lý

- Luật Năng lượng nguyên tử (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009);

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2010).

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế không thuộc diện được miễn trừ, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) hoặc qua đường bưu điện.
-Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ:
* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: 
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện: 
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ có thư mời tổ chức hoặc cá nhân trong phiếu khai báo đến cơ quan để hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đã khai báo. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Căn cứ vào thời hạn giải quyết, tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả hoặc nhận kết quả qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

- Thành phần hồ sơ: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế (theo mẫu).

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng

Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán y tế với công suất trên mức miễn trừ khai báo.

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lệ phí Không.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm Mau06.doc
TT_khai_bao_thiet_bi_XQ_.docx
thutuchanhchinh
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503435