SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM năm 2021

27-04-2021

Đây là chương trình hỗ trợ hướng đến thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp và khu vực công nhằm nâng cao năng suất – chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM vừa có thông báo về việc mời đăng ký các dự án hỗ trợ hoạt động ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại TP.HCM năm 2021. Chương trình cũng tìm kiếm những dự án có giải pháp sáng tạo khả thi để đưa vào ứng dụng trong thực tế, kết nối hoạt động đổi mới sáng tạo ở Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, tăng cường hoạt động chuyển đổi số và hình thành đô thị sáng tạo.

Các dự án được chia thành 4 nhóm gồm: (1) Tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo; (2) Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp; (3) Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp; (4) Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực công.

Theo thông báo, hồ sơ dự án được tiếp nhận liên tục trong năm 2021. Hồ sơ đăng ký thực hiện gửi qua email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn (Các tài liệu gửi phải được ký tên và đóng dấu xác nhận của đơn vị đăng ký thực hiện hoặc cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp nhận).

Ở nội dung thứ nhất “Tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo”, chương trình hướng đến việc tổ chức các sự kiện thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo trong giáo dục, cộng đồng thông qua các cuộc thi - hội thảo - chương trình tập huấn (về STEM, STEAM, phát triển tư duy, kỹ năng sáng tạo…), ngày hội khởi nghiệp sáng tạo, Ngày hội Khoa học và Công nghệ. Cơ quan, đơn vị, tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện (nhưng không vượt quá 80 triệu đồng).

dmstcoso1Học sinh Tân Phú trải nghiệm sáng tạo với cuộc thi lắp ghép robot
Ở nội dung thứ 2 “Hỗ trợ chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp”, chương trình hướng đến việc hỗ trợ cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn Thành phố được chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. Đơn vị đăng ký thực hiện hoặc tổ chức, cá nhân tiếp nhận hỗ trợ chuyển giao sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án (nhưng không vượt quá 300 triệu đồng).

Ở nội dung thứ 3 “Xây dựng tài liệu mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp”, chương trình hướng đến việc tạo lập cơ sở dữ liệu về các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho cộng đồng, thúc đẩy triển khai ứng dụng vào hoạt động sản xuất - kinh doanh góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đơn vị đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa không quá 30 triệu đồng/tài liệu.

Ở nội dung thứ 4 “Hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực công”, chương trình hướng đến việc hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị hành chính sự nghiệp công lập (cơ quan, đơn vị) ứng dụng các mô hình, giải pháp khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đơn vị đăng ký thực hiện hoặc cơ quan, đơn vị tiếp nhận ứng dụng sẽ nhận được phần kinh phí phối hợp từ nguồn ngân sách Thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện dự án (nhưng không vượt quá 300 triệu đồng).

Các đơn vị, tổ chức, cá nhân cần thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ Cơ sở (Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM).

Địa chỉ: 244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.
Website: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/thong-bao/moi-dang-ky-cac-du-an-ho-tro-hoat-dong-ung-dung-khoa-hoc-cong-nghe-va-doi-moi-sang-tao-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-nam-2021
Email: qlcoso.skhcn@tphcm.gov.vn.
Điện thoại: (028) 39307463.

Kim Hoan - Cesti

 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537347