SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

15-03-2024
Trong 2 ngày kể từ ngày 13-14/3/2024, tại TP. Hà Nội, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM do Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nguyễn Việt Dũng làm trưởng đoàn đã làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ về Kế hoạch chi tiết triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thường vụ Thành uỷ TP.HCM với Bộ Khoa học và Công nghệ trong năm 2024.

Tham gia tiếp và làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ có Thứ trưởng Lê Xuân Định cùng lãnh đạo các Viện và đơn vị trực thuộc Bộ.

Về phía Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng tham gia đoàn công tác còn có bà Huỳnh Lưu Thanh Giang - Trưởng phòng Phòng quản lý công nghệ và thị trường công nghệ; bà Nguyễn Thị Thu Sương - Quyền Trưởng phòng Phòng Quản lý Khoa học; bà Nguyễn Thị Thanh Tâm - Phó Chánh Văn phòng Sở.

15320241.jpg

Toàn cảnh làm việc giữa đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Bộ Khoa học và Công nghệ

Nói về mục đích của chuyến công tác, ông Nguyễn Việt Dũng - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết, chuyến công tác này nhằm hiện thực hóa các nội dung trong Chương trình phối hợp công tác giữa ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thường vụ Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2024 - 2028 vừa được ký vào ngày 02/3/2024.

Cụ thể, chương trình gồm 9 nội dung phối hợp đáng chú ý như: Áp dụng chính sách thu hút, trọng dụng người tài thông qua ưu đãi về tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập; ưu đãi về thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; hỗ trợ nâng cao năng lực hoạt động khoa học và công nghệ tại Thành phố. Bên cạnh đó, áp dụng thí điểm chính sách đặc thù của Thành phố về cơ chế tuyển chọn chương trình, dự án khoa học và công nghệ; cơ chế tài chính các chương trình, dự án khoa học và công nghệ cho công tác lập dự toán, phê duyệt dự toán, quyết toán, mua sắm công, … đối với các lĩnh vực ưu tiên theo Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND.

Áp dụng thí điểm chính sách đặc thù của Thành phố về hỗ trợ không hoàn lại từ nguồn chi thường xuyên ngân sách Thành phố chi phí ươm tạo dự án đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo thuộc các lĩnh vực ưu tiên: Thương mại điện tử, công nghệ tài chính, logistic, công nghệ giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe, nông nghiệp công nghệ cao, phát triển bền vững, chuyển đổi số, an ninh mạng.

Xây dựng và áp dụng thí điểm chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời hạn 05 năm từ thời điểm phát sinh thuế thu nhập phải nộp đối với thu nhập từ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và các tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát sinh trên địa bàn Thành phố; Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của cá nhân, tổ chức có khoản thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, quyền góp vốn vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố. Ngoài ra, xây dựng đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh.

Thí điểm cơ chế tài chính sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất cho phòng thí nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức khoa học và công nghệ… nhằm nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ.

Cơ chế sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cho các hoạt động: Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đầu tư cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ.

Xây dựng và áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới dựa trên thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay chưa có quy định. Xây dựng và triển khai mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM theo thông lệ quốc tế…

15320242.jpg

Đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM làm viêc tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Qua đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đề xuất các nội dung phối hợp trong năm 2024 với Bộ Khoa học và Công nghệ như sau: (1) Hỗ trợ chuyên gia, tham gia Hội đồng tư vấn trong quá trình triển khai Đề án CoE cũng như tham gia tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023, Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (Đề án CoE); (2) Tham gia Ban chỉ đạo nhằm tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai Nghị quyết số 20/2023/NQ-HĐND ngày 11/11/2023; (3) Tham gia các chương trình Tọa đàm, Hội nghị, Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cũng như hỗ trợ tư vấn trong quá trình tham mưu chính sách nhằm trình HĐND Nghị quyết triển khai NĐ số 11/2024/NĐ-CP; (4) Tham gia Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ cũng như hỗ trợ đơn vị chủ trì xây dựng đề án nhằm tham mưu UBND Thành phố ban hành đề án thí điểm chính sách tạo động lực thương mại hóa, đưa nhanh kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ ngân sách nhà nước vào sản xuất, kinh doanh; (5) Phối hợp xây dựng đề án và tham gia tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai việc xây dựng đề án thí điểm cơ chế tài chính hỗ trợ nâng cao tiềm lực khoa học và công nghệ Thành phố; (6) Hỗ trợ chuyên gia tư vấn xây dựng Đề án và tham gia Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ (Sản phẩm: Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ để tham mưu xây dựng chính sách) nhằm tham mưu cơ chế sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp cho các hoạt động: thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đầu tư cho hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, hỗ trợ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp, thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ (Đề án); (7) Tham gia Tọa đàm, Hội nghị, phối hợp xây dựng Nghị quyết trình HĐND cũng như tham gia tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai việc xây dựng và áp dụng thí điểm cơ chế, chính sách thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm mới, dịch vụ mới, mô hình kinh doanh mới dựa trên thành tựu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hiện nay chưa có quy định; (8) Phối hợp xây dựng đề án và tham gia tư vấn, theo dõi, đánh giá hiệu quả triển khai đề án xây dựng mô hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM theo thông lệ quốc tế: tháo gỡ những khó khăn quy định hiện nay đối với đơn vị sự nghiệp công lập về sử dụng, khai thác tài sản công trong hoạt động dịch vụ phục vụ cộng đồng.

15320243.jpg

Đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo các Viện và đơn vị trực thuộc Bộ làm việc với đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM

Được biết, chương trình phối hợp giữa Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM giai đoạn 2024 - 2028 nhằm tăng cường hợp tác giữa hai tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thí điểm, thử nghiệm một số cơ chế, chính sách, các sản phẩm mới, dịch vụ mới trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2024 - 2028. Đồng thời, nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội khóa XV về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM. Sau lễ ký kết vào ngày 02/3/2024, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định cũng đã đề nghị các đơn vị chức năng chuyên môn của Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ, kịp thời với Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ cụ thể theo nội dung Chương trình phối hợp công tác. Xem đây là cơ hội để ngành khoa học và công nghệ thí điểm một số cơ chế, chính sách chưa từng có trong tiền lệ, bứt phá một số "điểm nghẽn" trong công tác quản lý.

Nhật Linh (CESTI)


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353