SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của TPHCM năm 2020

11-11-2020

Ngày 9/11, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 4117/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố năm 2020.

Theo đó, Thành phố thu hút chuyên gia cho 14 vị trí thuộc cơ quan, đơn vị sau:

Sở Kế hoạch và Đầu tư: 01 vị trí;

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao:  03 vị trí;

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao: 05 vị trí;

Viện Khoa học và Công nghệ tính toán thuộc Sở Khoa học và Công nghệ: 05 vị trí.

Xem Chi tiết danh mục các vị trí thu hút đính kèm và yêu cầu cụ thể

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10513861