SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2018: Kết hợp công tác giáo dục nghề với thực hiện Đề án xây dựng đô thị thông minh

06-02-2018

UBND TP đã yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian tới tập trung công tác giáo dục nghề nghiệp, trong đó kết hợp với thực hiện Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh như: xây dựng giáo án điện tử, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy, quản lý quá trình học tập của học viên…; đẩy mạnh thực hiện mô hình đào tạo kép - nhà trường và doanh nghiệp nhằm đưa các thành tựu khoa học kỹ thuật trong sản xuất vào nhà trường, rút ngắn thời gian hoặc loại bỏ việc doanh nghiệp phải đào tạo lại lao động sau đào tạo; xây dựng kế hoạch “Điều tra khảo sát yêu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và nhu cầu học nghề giai đoạn 2016 - 2020”; tăng cường công tác thông tin truyền thông, dự báo nhu cầu năng lực với nhiều hình thức đa dạng, thu hút.

 

Về công tác giải quyết việc làm, Sở cần tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu về thông tin thị trường lao động, nắm chắc tình trạng việc làm của người lao động để đề ra các giải pháp hỗ trợ về việc làm phù hợp với tình hình thực tế; đặc biệt quan tâm giới thiệu và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài hết thời hạn quay về nước, có trình độ tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành công nghiệp trọng yếu, những ngành và lĩnh vực đòi hỏi hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao...

 

Về công tác giảm nghèo bền vững, Sở cần xây dựng lực lượng nòng cốt tại cơ sở, kiện toàn tổ tự quản giảm nghèo tại các tổ dân phố, tổ nhân dân; đẩy mạnh các chương trình cho hộ nghèo, hộ cận nghèo vay vốn trên cơ sở cân đối sử dụng hợp lý các nguồn vốn cho vay ưu đãi của quỹ giảm nghèo, quỹ quốc gia về việc làm, ngân hàng chính sách xã hội và nguồn vốn tín dụng nhỏ của các đoàn thể; gắn cho vay vốn với tư vấn hướng dẫn hộ nghèo cách sản xuất kinh doanh phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và theo khả năng của từng hộ; gắn kết với doanh nghiệp để giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm của người nghèo, hộ nghèo...

 

Ngoài ra, Sở cần tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại, xâm hại tình dục trẻ em; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án “Thành phố thân thiện với trẻ em trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2017 - 2021” năm 2018.

 

UBND TP sẽ trình HĐND TP xem xét, thông qua việc điều chỉnh bổ sung một số chế độ trợ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động tại các cơ sở bảo trợ xã hội do Sở quản lý và việc đầu tư công trung hạn cho các trường được chọn xây dựng trường chất lượng cao và trường có nghề trọng điểm. 

 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353