SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức buổi phổ biến Nghị quyết số 19

13-03-2024
Các đại biểu tham dự trao đổi, thảo luận một số nội dung về cơ chế triển khai thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ; cơ chế sử dụng phương pháp xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án khoa học và công nghệ làm cơ sở giao quyền…

Ngày 13/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM tổ chức buổi phổ biến Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

phobiennghiquyet19.jpg

Nghị quyết số 19 đặt mục tiêu hỗ trợ một số tổ chức khoa học và công nghệ công lập có tiềm lực trên địa bàn Thành phố phát triển trở thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Đồng thời thu hút, giữ chân các chuyên gia, nhà khoa học, người tài đến làm việc tại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập để khơi thông mọi nguồn lực sẵn có của Thành phố.

Theo đó, người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu (trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế) cần thỏa 2 điều kiện: (1) Có trình độ Tiến sĩ trở lên và có ít nhất 5 năm kinh nghiệm; (2) Chủ trì ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hoặc 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science (WoS) hoặc có các kết quả nghiên cứu được cấp văn bằng bảo hộ về sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn) hoặc có kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Trong khi đó, trưởng - phó các phòng, ban (thuộc trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế) cũng cần 2 điều kiện: (1) Có trình độ Đại học trở lên và có ít nhất 3 ba năm kinh nghiệm trở lên phù hợp. Chủ trì ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp tỉnh đã được nghiệm thu từ mức đạt trở lên hoặc là tác giả chính của các công bố trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu WoS hoặc có các kết quả nghiên cứu được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu ích, giống cây trồng, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn) hoặc có kinh nghiệm trong triển khai nghiên cứu phát triển, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm.

Trong khuôn khổ buổi phổ biến, các đại biểu tham dự cũng đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về cơ chế triển khai thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ; cơ chế sử dụng phương pháp xác định giá trị tài sản là kết quả của nhiệm vụ thuộc chương trình, dự án khoa học và công nghệ làm cơ sở giao quyền; kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được giao cho tổ chức chủ trì chương trình, dự án khoa học và công nghệ một cách tự động và không bồi hoàn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

TP.HCM đang phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất 02 đơn vị tiệm cận trình độ quốc tế; đến năm 2030 có ít nhất 05 đơn vị tiệm cận, đạt chuẩn quốc tế; đến 2045 có ít nhất 05 đơn vị đạt chuẩn quốc tế theo Đề án “Xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế”.  Để được tham gia Đề án, tổ chức khoa học và công nghệ công lập cần chuẩn bị hồ sơ năng lực giới thiệu các nội dung gồm: Chương trình, dự án khoa học và công nghệ trong giai đoạn từ 3-5 năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng định hướng phát triển của Thành phố; Kế hoạch hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế; Hồ sơ minh chứng năng lực, nguồn lực để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ.

Hoàng Kim (CESTI)


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353