SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TP.HCM chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai chính sách thí điểm, đặc thù hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo

24-04-2024
Ngày 24/4/2024, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã có buổi làm việc cùng Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng về chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu, triển khai một số chính sách thí điểm, đặc thù hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) đã nêu một số bài học kinh nghiệm trong công tác tham mưu, xây dựng và triển khai các chính sách thí điểm, đặc thù về đổi mới sáng tạo. Trong đó, việc thiết kế xây dựng chính sách cần gắn với mục tiêu thực tiễn như tháo gỡ các cơ chế về hạ tầng, cách sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của các doanh nghiệp… Đồng thời, nội dung thực hiện cần được nghiên cứu kỹ và nhất quán nhằm tránh sự mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật hiện hành với những cơ chế thí điểm, đặc thù.

cochedacthu.jpg

Trong triển khai chính sách thí điểm, đặc thù hỗ trợ hoạt động đổi mới sáng tạo, TP.HCM đã xây dựng đề án, kế hoạch thí điểm cụ thể để triển khai minh bạch, dễ kiểm soát. Điển hình là Thành phố đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế” nhằm mục tiêu tổ chức triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, công khai, minh bạch, thực hiện thống nhất, đồng bộ trên địa bàn Thành phố. Đề án chính là hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 19/2023/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy định tiêu chí, đối tượng, điều kiện được hưởng ưu đãi tiền lương, tiền công, chế độ phúc lợi và chính sách ưu đãi khác đối với các chức danh lãnh đạo trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập và thù lao thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM đã ban hành thông báo đặt hàng 8 chương trình khoa học và công nghệ (Tế bào gốc; Trí tuệ nhân tạo; Kinh tế xanh, Kinh tế tuần hoàn; Cơ khí - tự động hóa; In 3D; Công nghiệp dược - Vật liệu mới; Công nghệ sinh học; Nông nghiệp công nghệ cao) để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Theo đó, công tác tham mưu, xây dựng chính sách thí điểm, đặc thù về đổi mới sáng tạo cũng cần có tính chủ động cao, điển hình là chuẩn bị sẵn thông tin về tiêu chuẩn, tiêu chí để tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính, sẵn sàng tháo gỡ các vướng mắc khi áp dụng triển khai trong thực tế.

Hoàng Kim (CESTI)


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353