SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TP.HCM thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế

30-05-2022

Chương trình tìm kiếm các ý tưởng, giải pháp của khu vực nghiên cứu và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo, đồng thời thu hút các nguồn lực của xã hội tham gia để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực y, dược.

Ngày 27/5/2022, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM và Sở Y tế TP.HCM công bố cùng triển khai thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế TP. HCM giai đoạn 2022 – 2025. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) và ông Tăng Chí Thượng (Giám đốc Sở Y tế TP.HCM).

220527hk1.jpg

Chương trình phối hợp này nằm trong nội dung “Chủ trì, phối hợp các Sở ngành, thành phố Thủ Đức, quận huyện và cộng đồng doanh nghiệp sớm đề xuất nghiên cứu xây dựng các bài toán lớn của thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025”, do UBND TP.HCM Phan Văn Mãi giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện.

Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ làm đầu mối kết nối Sở Y tế với khu vực nghiên cứu, cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo để tìm ra các kết quả nghiên cứu tốt nhất, phù hợp nhất nhằm giải quyết vấn đề mà Sở Y tế đặt hàng.

220527hk2.jpg

Ông Nguyễn Việt Dũng (Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM) gợi ý ý tưởng thực hiện đổi mới sáng tạo trong y tế

Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ Sở Y tế trong việc đánh giá, nghiệm thu, phát triển các ý tưởng, giải pháp của khu vực nghiên cứu và cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo; hỗ trợ triển khai, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo khi Sở Y tế có nhu cầu. Mục tiêu đặt ra là đẩy mạnh sự hợp tác, tăng cường kết nối, ứng dụng khoa học và công nghệ, thu hút các nguồn lực của xã hội tham gia để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực y, dược trong thời gian tới.

Tại buổi công bố Chương trình phối hợp, đại diện Sở Y tế đã nêu một số vấn đề cần giải quyết trong công tác quản lý, điều hành, chẩn đoán, điều trị, phục hồi, chăm sóc sức khỏe người dân. Đại diện Sở Y tế cũng tìm kiếm các ý tưởng để giải quyết vấn đề trong nâng cao năng lực quản lý y tế cơ sở góp phần tham gia phục hồi kinh tế sau đại dịch.

220527hk3.jpg

Ông Tăng Chí Thượng (Giám đốc Sở Y tế TP.HCM) trao đổi một số vấn đề cần giải quyết

Nội dung đặt hàng mà Sở Y tế dự kiến gồm có: xây dựng, phát triển các công cụ, giải pháp, mô hình phục vụ công tác quản trị, điều hành của hệ thống y tế Thành phố, trong đó, ưu tiên nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho hệ thống y tế cơ sở, y tế công cộng và hệ thống cấp cứu ngoại viện. Ngoài ra còn có các nhiệm vụ nghiên cứu phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công tác chẩn đoán, điều trị, phục hồi và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hoàng Kim (CESTI)


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351