SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Triển khai Quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

11-02-2020

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN quy định về đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ của tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ (Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN) thay thế Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN ngày 16 tháng 12 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đánh giá tổ chức khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) có ý kiến như sau:

- Đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 18/2019/TT-BKHCN.

- Đối với các Sở, ngành: Sở KH&CN thông tin đến các đơn vị để biết.

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các Sở ngành, các đơn vị, tổ chức có liên quan kịp thời báo cáo về Sở KH&CN để tổng hợp và có đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp với tình hình thực tế.

Trên đây là thông tin của Sở KH&CN triển khai đến các Sở, ngành, các tổ chức đánh giá hoạt động và chất lượng dịch vụ, Các tổ chức sự nghiệp công lập trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố để biết và thực hiện kịp thời

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 9926340