SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mời đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế Thực hiện nhiệm vụ KHCN

Ngày thông báo: 07-02-2024

Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) kính mời các tổ chức tham gia đăng ký thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

Hỗ trợ tổ chức KH&CN công lập có tiềm lực trên địa bàn Thành phố phát triển trở thành các trung tâm nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo đạt chuẩn quốc tế, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Tổ chức KH&CN công lập do Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập

2. Tổ chức KH&CN công lập khác trên địa bàn Thành phố.

III. CHƯƠNG TRÌNH, LĨNH VỰC ƯU TIÊN

1. Chương trình

Danh mục Chương trình KH&CN ban hành kèm theo Thông báo này.

2. Lĩnh vực ưu tiên

a) Lĩnh vực công nghệ

- Công nghệ trí tuệ nhân tạo; Công nghệ Internet kết nối vạn vật; Công nghệ dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu lớn; Công nghệ chuỗi khối; Công nghệ thiết kế, chế tạo linh kiện, vi mạch điện tử tích hợp, điện tử linh hoạt; Robotics, công nghệ tự động hóa; Công nghệ in 3D tiên tiến.

- Công nghệ sinh học; Công nghệ lai tạo, sản xuất giống trong nông nghiệp; Công nghệ thế hệ mới trong xử lý, chế biến, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; Công nghệ tế bào gốc; Công nghệ vi sinh thế hệ mới; Công nghệ dược; Công nghệ sản xuất thiết bị, vật liệu kháng khuẩn, kháng virus sử dụng trong y tế; công nghệ dược phẩm, vật liệu y sinh, bộ phận giả, thiết bị y tế kỹ thuật cao.

- Công nghệ vật liệu nano; vật liệu cho chế tạo linh kiện vi cơ điện tử và cảm biến thông minh; vật liệu bán dẫn, quang điện tử và quang tử; vật liệu in 3D tiên tiến; vật liệu y sinh học.

b) Lĩnh vực nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thành phố.

IV. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHÍ

1. Tổ chức KH&CN công lập tham gia đề án đáp ứng các điều kiện sau:

a) Có chương trình, dự án KH&CN trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng định hướng phát triển của Thành phố.

b) Có năng lực, nguồn lực để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ.

c) Có kế hoạch hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

d) Tổ chức KH&CN công lập và cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm nhiệm vụ không vi phạm các quy định tại Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành tại Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (chi tiết https://dost.hochiminhcity.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/ban-hanh-quy-che-quan-ly-nhiem-vu-khoa-hoc-va-cong-nghe-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-thanh-pho-ho-chi-minh/).

2. Tiêu chí phấn đấu trong quá trình xây dựng trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế

Trong giai đoạn 5 năm (kể từ thời điểm được phê duyệt tham gia Đề án) tổ chức KH&CN công lập phấn đấu đạt được các tiêu chí sau đây:

a) Công bố trung bình mỗi năm ít nhất 10 bài báo trên các tạp chí khoa học trong cơ sở dữ liệu Web of Science, Scopus; có sự gia tăng chất lượng các bài báo thông qua việc được đăng trên tạp chí quốc tế có chỉ số ảnh hưởng và chỉ số trích dẫn cao;

b) Được cấp ít nhất 05 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích; hoặc 10 văn bằng bảo hộ giống cây trồng; hoặc 05 văn bằng bảo hộ đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn.

c) Có ít nhất 10 hoạt động chuyển giao công nghệ (tư vấn, tập huấn, đào tạo, chuyển giao, …); hoặc 10 hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoặc có 01 sản phẩm khoa học và công nghệ được công nhận.

d) Có ít nhất 03 hợp đồng hợp tác nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo với các tổ chức nghiên cứu phát triển, doanh nghiệp; ưu tiên đối với các đối tác quốc tế.

đ) Có năng lực phát triển bền vững thông qua hoạt động thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển các nguồn tài chính, cơ sở vật chất kỹ thuật; và duy trì kết quả nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo có chất lượng theo thời gian.

e) Có năng lực lãnh đạo, phương pháp quản trị tổ chức và hoạt động hiệu quả, đáp ứng mục tiêu phát triển của tổ chức.

g) Chất lượng cơ chế, chính sách phục vụ phát triển Thành phố tăng đáng kể thông qua hiệu quả ứng dụng.

IV. CÁC CHÍNH SÁCH, CƠ CHẾ ĐỂ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐẠT CHUẨN QUỐC TẾ

Theo quy định tại Mục VI Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế ban hành kèm theo Quyết định số 5721QĐ/UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm).

V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ HỒ SƠ

1. Thành phần hồ sơ

- Kế hoạch hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

- Công văn tham gia Đề án xây dựng cơ chế thúc đẩy để hình thành và phát triển trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

- Chương trình, dự án KH&CN trong giai đoạn từ 3 đến 5 năm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đáp ứng định hướng phát triển của Thành phố kèm dự toán kinh phí thực hiện.

- Tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì nhiệm vụ (Mẫu A5-LLTC) kèm Bảng mô tà nguồn lực để đảm bảo tổ chức thực hiện chương trình, dự án khoa học và công nghệ.

- Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký làm chủ nhiệm chương trình/dự án và các cộng tác viên tham gia nhiệm vụ (Mẫu A6-LLKH);

- Văn bản cam kết ứng dụng kết quả nghiên cứu/cam kết đồng đầu tư kinh phí thực hiện nhiệm vụ (nếu có);

(Chi tiết: https://dost.hochiminhcity.gov.vn/nghien-cuu-khoa-hoc-va-cong-nghe/cac-bieu-mau/)

2. Cách thức đăng ký hồ sơ

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/03/2024.

- Thành phần hồ sơ: theo Mục V.1 của Thông báo này.

- Cách thức nộp hồ sơ:

+ Các tài liệu gửi theo dạng tập tin pdf và phải được ký tên, đóng dấu xác

nhận của tổ chức đăng ký thực hiện.

+ Nén tất cả thành phần hồ sơ tại Mục II.1 của Thông báo này thành 01 tập tin và nộp trực tuyến trên dịch vụ công của Sở KH&CN theo địa chỉ http://qlnv.doimoisangtao.vn.

Đến thời hạn kết thúc nhận hồ sơ, Sở KH&CN sẽ tập hợp và mời các tổ chức đăng ký thực hiện nhiệm vụ đến mở (nếu cần thiết) và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trước khi tổ chức tuyển chọn.

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ

- Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP. HCM.

- Địa chỉ: số 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM. - Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn.

- Điện thoại: 028.39322147 (Phòng Quản lý Khoa học) hoặc Ông Lê Thanh Trang - 0933692929./.

Tài liệu đính kèm:
TB_tiep_nhan_Ho_so_CoE.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353