SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Nghiên cứu Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ
Chương trình Các biểu mẫu
Nội dung

* Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, các nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ

- Mẫu A1, A2 Thuyết minh nhiệm vụ nghiên cứu Khoa học và công nghệ, Khoa học Xã hội và nhân văn

- Mẫu A3 Thuyết minh dự án sản xuất thử nghiệm

- Mẫu A4 Thuyết minh đề án khoa học

- Mẫu A5 Tóm tắt hoạt động KH&CN của tổ chức đăng ký chủ nhiệm đề tài

- Mẫu A6 Lý lịch khoa học của cá nhân thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN

- Mẫu Dự toán kinh phí

- Ví dụ mẫu

- Mẫu C2 Đề nghị nghiệm thu

nghiencuukhoahocvacongnghe

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353