SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Chung

Ngày thông báo: 07-03-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo về việc mời đăng ký phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích

* Hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức.

* Khuyến khích tổ chức các hội thảo khoa học để bàn luận, hiến kế các giải pháp khoa học nhằm giải quyết các vấn đề mà Thành phố quan tâm, vướng mắc.

2. Đối tượng

Các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

3. Quyền lợi của tổ chức

Tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 150.000.000 đồng.

4. Yêu cầu

* Hội thảo khoa học được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức.

* Hội thảo khoa học có nội dung phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức.

* Ưu tiên các hội thảo có nội dung hướng đến các công nghệ và giải pháp phục vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số; các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố; các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các công nghệ phục vụ nông nghiệp; các cơ chế, chính sách, mô hình phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững; các giải pháp phục hồi kinh tế hậu Covid-19, phòng-chống Covid-19.

* Hội thảo khoa học được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực; có trang tin điện tử giới thiệu về hội thảo;

* Hội thảo có các nhà khoa học trong nước và nước ngoài (đối với Hội thảo quốc tế) có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo khoa học tại hội thảo;

5. Thủ tục đăng ký

a) Thành phần hồ sơ đăng ký

* Thuyết minh nhiệm vụ kèm dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (01 bản chính, theo mẫu đính kèm);

* Quyết định cho phép tổ chức hội thảo khoa học của cấp có thẩm quyền (01 bản chính hoặc sao y chứng thực);

* Kế hoạch, chương trình tổ chức hội thảo;

* Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia (trong nước và nước ngoài) sẽ trình bày báo cáo tại hội thảo khoa học (01 bản).

b) Cách thức nộp hồ sơ

Các tổ chức gửi hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện chậm nhất 02 tháng trước ngày khai mạc hội thảo khoa học.

6. Thông tin liên hệ

* Địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ, 244 Điện Biên Phủ, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.

* Website: Tổ chức Hội thảo khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (hochiminhcity.gov.vn)

* Điện thoại: 0283.9322147 (Ông Phạm Văn Xu – Trưởng phòng QLKH) * Email: quanlykhoahoc@tphcm.gov.vn./.

Tài liệu đính kèm:
544-THONGBAO_2022.pdf

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351