SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hợp tác và kết nối

Tên chính sách Tổ chức Hội thảo khoa học
Lĩnh vực Hợp tác và kết nối
Mục tiêu

- Hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức.
- Khuyến khích tổ chức các hội thảo khoa học để bàn luận, hiến kế các giải pháp khoa học nhằm giải quyết các vấn đề mà Thành phố quan tâm, vướng mắc.

Đối tượng

Các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện

- Hội thảo khoa học được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức.
- Hội thảo khoa học có nội dung phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức, phục vụ các ngành công nghiệp trọng điểm (Cơ khí – tự động hóa; Công nghệ thông tin – truyền thông; Công nghiệp dược, nhựa, cao su; Chế biến thực phẩm,…); các chương trình đột phá, các chương trình trọng điểm của Thành phố.
- Hội thảo khoa học được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực; có trang tin điện tử giới thiệu về hội thảo;
- Hội thảo có các nhà khoa học trong nước và nước ngoài (đối với Hội thảo quốc tế) có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo khoa học tại hội thảo;
- Ưu tiên hỗ trợ các hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung hỗ trợ

Tổ chức đăng ký thực hiện sẽ nhận được phần kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách thành phố tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 150.000.000 đồng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thuyết minh nhiệm vụ kèm dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp (01 bản chính, theo mẫu đính kèm);
- Quyết định cho phép tổ chức hội thảo khoa học của cấp có thẩm quyền (01 bản chính hoặc sao y chứng thực);
- Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia (trong nước và nước ngoài) sẽ trình bày báo cáo tại hội thảo khoa học (01 bản).

- Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận:

+ Nhận trực tiếp: Bộ phận Một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).

+ Qua bưu điện: gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường 7, Quận 3, Tp.HCM).

- Thời gian tiếp nhận: liên tục trong năm.

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Email: qlkh.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39322147

Thời gian giải quyết

15 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận hồ sơ hợp lệ

Tài liệu đính kèm Mau_Du_toan.xls
Mau_Thuyet_minh_Phoi_hop_to_chuc_Hoi_thao.docx
Mau_BC_du_an_nhiem_vu_ho_tro_to_chuc_hoi_thao.docx
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537351