SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hợp tác và kết nối

Tên chính sách Tổ chức Hội thảo khoa học
Lĩnh vực Hợp tác và kết nối
Mục tiêu

- Phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ tổ chức hội thảo khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động trao đổi học thuật, hợp tác nghiên cứu và thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; góp phần phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức.

- Khuyến khích tổ chức các hội thảo khoa học để bàn luận, hiến kế các giải pháp khoa học nhằm giải quyết các vấn đề mà Thành phố quan tâm, vướng mắc.

Đối tượng

Các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều kiện

- Hội thảo khoa học được cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức.
- Hội thảo khoa học có nội dung phù hợp với lĩnh vực hoạt động của đơn vị tổ chức.
- Ưu tiên các hội thảo có nội dung hướng đến các công nghệ và giải pháp phục vụ đô thị thông minh và chuyển đổi số; các công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phục vụ các ngành công nghiệp chủ lực của Thành phố; các kỹ thuật, giải pháp, quy trình khoa học và công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; các công nghệ phục vụ nông nghiệp; các cơ chế, chính sách, mô hình phục vụ quản lý và phát triển đô thị bền vững; các giải pháp phục hồi kinh tế hậu Covid-19, phòng-chống Covid-19.
- Hội thảo khoa học được tổ chức bởi các tổ chức có uy tín trong lĩnh vực; có trang tin điện tử giới thiệu về hội thảo;

- Hội thảo có các nhà khoa học trong nước và nước ngoài (đối với Hội thảo quốc tế) có kết quả nghiên cứu công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín trong lĩnh vực đăng ký tham dự và trình bày báo khoa học tại hội thảo.

Nội dung hỗ trợ

- Các nội dung được phối hợp thực hiện gồm: chi phí in ấn, xuất bản kỷ yếu hội thảo; thù lao người chủ trì, thư ký hội thảo, báo cáo viên trình bày tham luận tại hội thảo, báo cáo không trình bày tại hội thảo.

- Mức kinh phí phối hợp thực hiện tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không quá 150.000.000 đồng.

Thành phần, số lượng hồ sơ

- Văn bản đề xuất phối hợp thực hiện kèm Thuyết minh, dự toán kinh phí chi tiết về các nội dung phối hợp và báo giá cạnh tranh đối với các nội dung chi ngoài khoán (nội dung chi chưa được nhà nước quy định mức chi cụ thể) (01 bản chính, theo mẫu đính kèm);
- Quyết định cho phép tổ chức hội thảo khoa học của cấp có thẩm quyền (01 bản chính hoặc sao y chứng thực);
- Kế hoạch, chương trình tổ chức hội thảo;
- Danh sách và lý lịch khoa học của các chuyên gia (trong nước và nước ngoài) sẽ trình bày báo cáo tại hội thảo khoa học (01 bản).

Tiếp nhận hồ sơ

- Cách thức tiếp nhận:

+ Nhận trực tiếp: Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM).

+ Qua bưu điện: gửi về Sở Khoa học và Công nghệ (244 Điện Biên Phủ, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM).

- Thời gian tiếp nhận: chậm nhất là ba mươi (30) ngày làm việc trước ngày khai mạc hội thảo.

Thông tin liên hệ

Liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ

Email: quanlykhoahoc.skhcn@tphcm.gov.vn

Điện thoại: 028.39325883

Tài liệu đính kèm Mau_Du_toan_1.xls
Mau_Thuyet_minh_Phoi_hop_to_chuc_Hoi_thao_1.docx
TB_296-_PHOIHOP_HOITHAO_2023.pdf
2023_Mau_BC_du_an_nhiem_vu_ho_tro_to_chuc_hoi_thao.doc
Nộp trực tuyến
cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353