SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thông tin các gói hỗ trợ trong dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” Chung

Ngày thông báo: 15-12-2022

Sở Khoa học và Công nghệ thông tin đến doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh các gói hỗ trợ trong dự án “Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam” như sau:

1. Chương trình hỗ trợ PEs (doanh nghiệp tiên phong)

a) Tiêu chí lựa chọn

- Dưới 500 lao động toàn thời gian:

+ Đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam, không có tranh chấp pháp lý.

+ Doanh nghiệp hoặc đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có dưới 500 lao động toàn thời gian.

- Sản phẩm Giá trị Việt:

+ Sản phẩm đã có nhãn hiệu Việt Nam, hướng tới người tiêu dùng cuối.

+ Có tiềm năng nổi tiếng tại khu vực/quốc tế.

- Sản phẩm có định hướng xuất khẩu: Sản phẩm của doanh nghiệp đã xuất khẩu hoặc đang có kế hoạch xuất khẩu.

- Các yếu tố tăng trưởng doanh nghiệp:

+ 2 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong giai đoạn 2017 – 2021.

+ Có lợi nhuận hàng năm giai đoạn 2017 – 2021.

b) Nội dung hỗ trợ: chi tiết xem tại link tài liệu đính kèm.

 2. Chương trình tăng cường năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang tăng trưởng (SGBs)

a) Tiêu chí lựa chọn

- Không quá 500 lao động toàn thời gian.

- Doanh thu tăng trưởng 2 năm liên tiếp trong 5 năm vừa qua.

- Không có tranh chấp pháp lý.

- Thuộc 1 trong 5 ngành ưu tiên (Nông nghiệp; Công nghiệp chế biến - chế tạo; Du lịch/Sản phẩm hỗ trợ; Công nghệ thông tin; Logistics).

b) Nội dung hỗ trợ: chi tiết xem tại link tài liệu đính kèm.

3. Cách thức đăng ký

- Trực tuyến: đăng ký qua website dự án www.ipsc.vn hoặc www.business.gov.vn.

- Trực tiếp: Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: 32 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353