SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ Chung

Ngày thông báo: 29-09-2023

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 được tổ chức từ ngày 02/10/2023 đến ngày 08/10/2023, trong đó Lễ khai mạc Tuần lễ được tổ chức vào ngày 02/10/2023. Chủ đề của Tuần lễ là "Xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số"

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản gửi UBND thành phố các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 (Tuần lễ) nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số; tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia tích cực của các cấp chính quyền, các ngành, các tổ chức, đoàn thể, lực lượng xã hội trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đặc biệt là yêu cầu xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số góp phần triển khai thành công phong trào thi đua "Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030"; Tuần lễ được tổ chức với hình thức phù hợp, nội dung thiết thực, hiệu quả.

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch số 3801/KH-SKHCN ngày 29 tháng 9 năm 2023 về Tổ chức tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 tại Sở Khoa học và Công nghệ, với mục đích:

- Việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong công chức, viên chức và người lao động trong Sở, giúp nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỷ nguyên số.

- Tăng cường trách nhiệm và huy động được sự quan tâm, tham gia của chính quyền, các đoàn thể Sở trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ nhằm đa dạng hóa các kênh và công cụ học tập suốt đời, đáp ứng nhu cầu tự học tập của công chức, viên chức và người lao động.

 


Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353