SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Cấp độ 3 Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Tên thủ tục Thủ tục Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Lĩnh vực Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân
Cơ sở pháp lý

- Luật Năng lượng nguyên tử (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2009);
- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2010);
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017).
-Quyết định số 1972/QĐ-BKHCN ngày 27/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn, Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ - Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ số 244 đường Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh), từ thứ hai đến thứ sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ) hoặc qua đường bưu điện.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ các giấy tờ trong hồ sơ:
* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ cấp giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sung hồ sơ theo quy định.
* Trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện:
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ để giải quyết theo quy định. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ: Công chức tiếp nhận hồ sơ có thư mời tổ chức hoặc cá nhân trong đơn đề nghị đến cơ quan để hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.
- Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thẩm định hồ sơ và gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. Trường hợp từ chối, thì thông báo bằng văn bản, có nêu rõ lý do.
- Bước 4: Căn cứ vào thời hạn trong biên nhận tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả hoặc qua đường bưu điện.

Thành phần hồ sơ

+ Đơn đề nghị gia hạn (theo mẫu);
+ Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước (theo mẫu);
+ Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ (theo mẫu tương ứng với công việc bức xạ đề nghị gia hạn) kèm theo các tài liệu:
· Sơ đồ mặt bằng tổng thể khu vực sử dụng thiết bị X-quang;
· Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ;
· Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu nội quy an toàn bức xạ;
· Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu quy trình sử dụng thiết bị X-quang;
· Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu biên bản đo kiểm tra an toàn bức xạ các phòng đặt thiết bị;
· Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận kiểm tra từng thiết bị X-quang;
· Danh sách nhân viên bức xã mới so với hồ sơ cấp phép lần trước.
+ Bản sao có chứng thực hoặc bản photo kèm bản chính để đối chiếu giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn.
* Trường hợp hồ sơ được gửi qua hệ thống bưu điện thì các tài liệu bản sao phải có chứng thực.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Đối tượng

Tổ chức, cá nhân có yêu cầu gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Thời gian giải quyết

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Lệ phí - Phí thẩm định an toàn: 75% mức thu phí thẩm định cấp giấy phép mới. - Lệ phí cấp phép: 100.000 đồng.
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân TP. HCM
Cấp độ Cấp độ 3
Nộp trực tuyến Đăng ký tại đây
Tài liệu đính kèm GHCV_bucxa.docx
thutuchanhchinh
Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 10503429