SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Danh sách có 21 chính sách
Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
Đối tượng tham gia:

Tổ chức khoa học và công nghệ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Phát triển tiềm lực khoa học công nghệ
Đối tượng tham gia:

- Đối tượng thực hiện: doanh nghiệp, tổ chức có chức năng đào tạo, tư vấn, xây dựng phòng thử nghiệm.

- Đối tượng áp dụng: các phòng thử nghiệm có chức năng thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc các ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa - nhựa - cao su, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và các ngành dịch vụ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Hợp tác và kết nối
Đối tượng tham gia:

Các tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm: Tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; Trường đại học, học viện, trường cao đẳng; Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ; các hội khoa học kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hỗ trợ doanh nghiệp
Đối tượng tham gia:

- Đối tượng thụ hưởng : Doanh nghiệp thuộc 04 ngành/lĩnh vực trọng yếu (cơ khí, chế biến tinh lương thực - thực phẩm, hóa – dược – cao su-nhựa, điện - điện tử - công nghệ thông tin), 02 ngành công nghiệp truyền thống (dệt may, da giày) và 09 ngành dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
- Đối tượng thực hiện: Trường, viên, Hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

- Hợp tác xã nông nghiệp, nông dân trên địa bàn quận huyện.
- Cán bộ quản lý và phụ trách nông nghiệp các quận huyện.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Ủy ban nhân dân các quận huyện

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Viện, trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Tổ chức có chức năng nghiên cứu khoa học và công nghệ, hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, làng nghề, hộ kinh doanh, nông dân trên địa bàn Thành phố.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cơ sở
Đối tượng tham gia:

Viện trường, tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ; hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

cshotro

Bản quyền © 2018 Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Thiết kế và phát triển bởi HCMGIS
Tổng số truy cập: 11537353